• Τσιμεντοβιομηχανία
  • Συλλέκτες σκόνης στις τσιμεντοβιομηχανίες
  • Μύλος τσιμέντου
  • Σιλό και σταθμός συσκευασίας
  • Μύλος άνθρακα
  • Πύργος ψύξης κλίνκερ
  • Κλίβανος τσιμέντου
 • Βιομηχανία Αδρανών υλικών
 • Μεταλλουργική Βιομηχανία
  • Διαδικασία Παραγωγής Αλουμινίου
  • Πρωτογενής Κατεργασία Αλουμινίου
  • Δευτερογενής Κατεργασία Αλουμινίου
 • Χημική Βιομηχανία
 • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Επεξεργασίας απορριμμάτων