Η Argirakis Filters l.t.d. εμπορεύεται υψηλής ποιότητας Ειδικούς Σωλήνες σκοπό να καλύψει τις ανάγκες τόσο της ίδιας της εταιρίας όσο και της βιομηχανίας.

Η Argirakis Filters l.t.d. εκπροσωπεί και εμπορεύεται προϊόντα των εταιριών EUTIT Euro basalt και Flexadux Plastics Ltd για να καλύψει της ανάγκες του τομέα των Ειδικών Σωληνώσεων.

 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το παρόν προϊών όπως και για τις τεχνικές προδιαγραφές που το απαρτίζουν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή αποστείλετε ηλεκτρονικά ή με φαξ την αίτηση πληροφοριών που θα βρείτε στο site μας.