Κλάδοι Εφαρμογής

Για την επίτευξη των υψηλότερων προδιαγραφών η Argirakis Filters, είναι πιστοποιημένη και εφαρμόζει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας, ISO 9001: 2015

Κοινωνική Ευθύνη

Γίνεται συνείδηση όλο και περισσότερων ανθρώπων σήμερα, ότι οι προσπάθειες για καθαρότερο περιβάλλον πρέπει συνεχώς να εντείνονται, καθώς καθημερινά αυξάνεται η ρύπανση στον πλανήτη μας.

Στην Argyrakis Filters εκτός από το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής προστασίας, θεωρούμε ότι έχουμε ηθική και κοινωνική υποχρέωση, προς τις γενιές που θα ακολουθήσουν, να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τσιμεντοβιομηχανία

 • Συλλέκτες σκόνης στις τσιμεντοβιομηχανίες
 • Μύλος τσιμέντου
 • Σιλό και σταθμός συσκευασίας
 • Μύλος άνθρακα
 • Πύργος ψύξης κλίνκερ
 • Κλίβανος τσιμέντου

Μεταλλουργική Βιομηχανία

 • Διαδικασία Παραγωγής Αλουμινίου
 • Πρωτογενής Κατεργασία Αλουμινίου
 • Δευτερογενής Κατεργασία Αλουμινίου

Βιομηχανία Αδρανών υλικών

Χημική Βιομηχανία

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Επεξεργασίας απορριμμάτων

Επικοινωνία

  Πληροφορίες:

  Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα μας αλλά και για τις τεχνικές προδιαγραφές που τα απαρτίζουν, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου είτε μέσω email: